KVKK

Ege Eser Yazılım Ltd. Şti. (EGE ESER) Yönetimi, kişisel verilerinizin korunmasına ve bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uyum sağlanmasına azami düzeyde önem atfetmektedir. Bu nedenle, EGE ESER olarak, kişisel verilerini işlediğimiz tüm bireylerin mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almaktayız.

EGE ESER bünyesinde hukuk ve bilişim danışmanlarımızın desteğiyle kişisel verilerin korunması uyum projesi gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürleri yürürlüğe konmuş, Kişisel Verileri Koruma Komitesi oluşturulmuş, Kişisel Verileri Koruma Görevlisi atanmış ve böylece mevzuata uyumun etkin bir biçimde sağlanması hedeflenmiştir.

Kişisel verilerinizi bu politika ve prosedürler kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünün farkında olarak, yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlar kapsamında, elde etme amaçlarımızla sınırlı biçimde ve şeffaflığı ilke edinerek işlemekte, sadece bu amaçların ve yasaların gerektirdiği ölçüde saklamaktayız.

EGE ESER olarak temel misyonumuz; çalışanlarımızı, sağlık meslek mensuplarını, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, bizimle iletişime geçen paydaşlarımızı ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizi korumak, kişisel veri işleme faaliyetlerimizi hukuka uygun ve etkin biçimde yönetmek ve kişisel verilerin korunması yönetişim sistemimize yönelik iyileştirmeleri sürekli kılmaktır.

Bu doğrultuda her kademeden tüm personelimizin, EGE ESER Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürlerine uymayı ve dolayısıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmeyi kendisine görev edindiğini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duymaktayız.  Konu ile ilgili bilgi ihtiyacı durumunda bize info@egeeser.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Ad Soyad
Genel Müdür    
Ege Eser Bilişim Tek. ve Yazılım Paz. Tic. Ltd. Şti.